Ülkeler
Ana Sayfası

" ABD (U.S.A) " Genel Bilgileri

Ana sayfa

www.Hazer.tv

 

A.B.D. Genel Bilgileri

A.B.D. Resimleri

A.B.D. Haberleri

 

ABD Başkanları

Amerikan Samoası

Alaska

Kızılderililer

Eskimolar

ABD (U.S.A) genel bilgileri ve resimleri

Amerika Birleşik Devletleri

ABD logo

Resmi İsmi:

United States of America

Başkent:

Washington

Yönetim:

Federal Cumhuriyet

Başkan:

Barack Hüssein Obama

Bağımsızlık:

4 Temmuz 1776

Nüfus:

316 milyon (2013)

Etnik Grup:

63,70% Beyaz, 16,3% Latin Amerika,
12,2% Siyah, 5,6% Diğer

Konumu:

Kuzey Amerika

Yüzölçümü:

9.826.675 km²

Resmi Dil:

İngilizce

Yaygın Dinler:

Hıristiyan: %60 Protestan, %25 Katolik, %3.2 Ortodoks

%3 Musevi, %1.3 Budist, %0.7 Müslüman, %0.6 Hindu

%5 ateist veya dinsiz,  %1.2 diğer

Para birimi:

$ Amerikan Doları

İnternet:

xxx.us

xxx.gov

xxx.mil

xxx.edu

Telefon Kodu:

+1

ABD bayrağı
ABD arması

   ABD nerede

Amerika Birleşik Devletleri (kısaca ABD) (İngilizce: United States of America (USA), ayrıca Birleşik Devletler olarak da bilinir), elli tane eyalet ve bir tane federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir. Ülkenin çoğu (48 tane eyaleti olan Kıta ABD'si ve ülkenin federal bölgesi olan Washington, DC), Kuzey Amerika'nın ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunmaktadır.

Bu ülkenin vatandaşlarına Amerikalı veya Amerikan denir.

Kuzeyinde Kanada, güneyinde ise Meksika ile sınırı bulunur. Alaska eyaleti, kıtanın kuzeybatısında bulunarak doğusunda Kanada ve batısında Bering Boğazı'nın öbür tarafında bulunan Rusya'nın arasında bulunmaktadır. Hawaii eyaleti, Büyük Okyanus'un ortasında bulunan bir takımadadır. Ayrıca Karayipler ve Büyük Okyanus'ta bulunan birçok denizaşırı toprağı vardır.

Resmî kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776'dır.

Doğuda Atlas Okyanusu'ndan, batıda Büyük Okyanus'a kadar 4.500 km genişliğindedir. Alaska ve Hawaii'yi de içine alan Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümü vardır. Hawaii ise, Büyük Okyanus'ta olup, kıta üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri'nden 3.200 kilometre uzaklıktadır. Alaska 50 eyaletin içinde yüzölçümü en büyük olanıdır. Ülkenin güney tarafında bulunan Teksas bu bakımdan ikinci sırada gelmektedir.

Birleşik Devletler yönetimindeki topraklar

Karayip Denizi'nde 9000 kilometrekarelik bir ada olan Porto Riko, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır. 3.410.000 nüfusu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Valilerini ve yasama meclislerini kendileri seçerler.

Yine Karayip Denizi'ndeki Virgin Adaları 1917 yılında Danimarka'dan satın alınmıştır. Adanın yüz bin nüfusu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olup, Valilerini ve tek yasama organı olan senatoyu kendileri seçerler. Virgin Adaları'nda 346 kilometrekare yer tutan elli küçük ada vardır.

Abraham Lincoln, ülke tarihine iz bırakanlardan  

Lincoln, ülke tarihine en derin
iz bırakan başkanlardan

 

ABD tarihi

Amerika Kıtası'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. Avrupalılar, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular.

18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu On üç Koloni, Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu.

Amerika Kıtası, insanlar için yeni olanaklar ve yeni bir hayat sağladı. Daha sonra, bu koloni sistemi sömürgecilik politikasına dönüştü. İngiliz kolonileri, Birleşik Krallık'a endüstri konusunda hizmet ediyordu. İngilizler kolonilerden vergi alıyordu. Koloniler zaman içinde İngiliz devletinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari ataklarda bulunuyordu. Dinsel yapıda da farklılık vardı. Avrupa'dan gelenler tutucu bir Protestanlık geliştirmişti.

Yönetimleri de İngilizlerden farklıydı. Kolonilerin her birinde (Pensilvanya dışında),iki yasama meclisi bulunuyordu. Kolonileri temsil eden alt meclisin üyeleri mal sahipleri tarafından seçiliyor, Krallığı temsil eden üst meclis üyeleri ise İngiliz Kralı tarafından tayin ediliyordu. Kolonilerde yaşayanlar aynı zamanda mahkemeler kurmuştu ve İngiliz hukuk sistemini uyguluyordu.

1756-1763 yılları arasında İngiltere'nin Avusturya, Fransa ve Rusya ittifakıyla yaptığı savaşlar (Yedi Yıl Savaşları), İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere malî yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması, Amerika'daki kolonilerin tepkisiyle karşılaştı. Koloniler yüksek vergiler ödeyip, karşılığında hiç bir şey alamamaktan rahatsızlardı. Çay ihracatına gelen yüksek ek vergiyle koloniler, 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. Savaşın başlarında George Washington, Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni yayınladı (4 Temmuz 1776). Sonradan 4 Temmuz günü ABD bağımsızlık günü olarak kabul edilmiştir.

Altı yıl süren savaş sonunda, George Washington komutasındaki koloni güçleri tarafından yenilgiye uğratılan İngiltere geri çekilmiş ve 1783 yılında Paris antlaşmasıyla 13 koloninin bağımsızlığını kabul etmiştir. Bağımsızlıklarını ilan eden koloniler, içişlerinde serbest eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular (1787). 1789'da Anayasanın tamamlanıp onaylanmasıyla yeni bir ulus ve Amerikan üst kimliği doğdu.

Amerika Birleşik Devletleri, ülkeyi anayasayla yöneten bir Başkanın seçimle iş başına geldiği ilk modern Demokratik Cumhuriyettir.

Bu manada Fransız Devrimi'nin de öncüsü olmuştur.Bu sistem 18. yüzyıl dünyasında eşitlik, insan halkları, adil yargılama ve kuvvetler ayrılığı gibi kavramların gündeme gelmesini sağlamıştır.

Özgürlük AnıtıMartin Luther King Washington'daABD'nin uzayda devrimi

ABD'nin genişlemesi

ABD doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak 1861-1865 yılları arasında çıkan Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehdidi altına soktu.

Devletin ilk dönemlerinde, köleliğin kaldırılması konusundaki tartışmalar bu öneriye karşı çıkan güneydeki 11 eyaletin birlikten çekilmesi ve bunun üzerine yaklaşık 5 yıl süren bir iç savaş yaşanmasıyla sonuçlandı.

Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan I. Dünya Savaşı'nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. II. Dünya Savaşı'nda da Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süper güç haline gelmişti.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'na sonradan müdahil olan Amerika Birleşik Devletleri'nin oynadığı rol, her iki savaşın da sonucunu belirledi.

58 bin kayıp verilmesi ile sonuçlanan Vietnam Savaşı da Amerikan tarihinin önemli köşe taşlarından biri oldu.

Bu iki dünya savaşından sonra dünya ülkeleri iki kutba ayrıldılar. Soğuk Savaş adıyla anılan bu dönemde ABD NATO örgütü çatısı altında Batı Bloğunun liderliğini üstlenirken, Sovyetler Birliği Doğu Bloğu'nun (Varşova Paktı) lideri durumundaydı. Soğuk Savaş yılları boyunca ABD başta Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı olmak üzere birçok savaşlara katıldı. 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışı ardında Soğuk Savaş sona erdi. 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine çıkan I. Körfez Savaşı'nda ABD Irak ordusunu yendi.

ABD 1995 ve 1999 yıllarında NATO ülkelerinin yardımıyla Bosna Savaşı'na ve Kosova Savaşı'na müdahale etti.

  Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine saldırı, 11 Eylül 2001

11 Eylül 2001'deki saldırılar ABD'nin siyasi önceliklerini yeniden şekillendirdi

2001 yılında New York ve Washington, DC gibi büyük ABD kentleri terör örgütü El Kaide tarafından 11 Eylül 2001 Saldırıları'na sahne oldu.

Bu saldırılara yanıt olarak ABD 2001 yılında Afganistan Savaşı ve 2003 yılında da Irak Savaşı'nı başlattı.

Bu savaşların amacı El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesiydi. Savaşlar karşılığını verdi ve 2 Mayıs 2011'de kendi evinde yakalanarak öldürüldü. Ancak Bu Savaşların farklı amacı belirginleşmeye başladı. (Afganistan Bilgileri)

İklim

Amerika Birleşik Devletleri'nin iklimi sürekli değişkenlik gösterir. Doğu ve batı kıyılarındaki sıradağlar, okyanusların iç kısımların iklimine tesir etmesini önlediklerinden, bu kıyı şeritleri hariç bütün ülkede karasal iklim hakimdir.

Orta kısımlar çok yüksek olduğundan, mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Yaz mevsiminde orta bölgelere alçak basınç hakim olmasına rağmen, okyanustan gelen nemli hava Appalachianlar tarafından engellenmediği için orta bölgeler yaz mevsiminde bol bol yağış alırlar. Batı taraflarında ise yağış daha azdır.

Atlas Okyanusu'na kıyı olan şeridin güney kısmı nispeten yağışlı ve ılıman olmasına rağmen, kuzeyi daha serin olup kışları pek şiddetli geçer.

Meksika Körfezi'ne bakan güney kısım açık ve düz olduğundan bu kısımlarda tropikal iklim hakimdir. Burada yazlar sıcak, kışlar ise ılımandır. Her mevsimde bol yağış görülür. Alaska kıyı şeridi, denizden etkilenen bir iklime sahip olmasına rağmen, iç kısımlarında çok şiddetli soğuklar görülür.

   Abraham Lincoln (CVN 72)

Yönetim biçimi

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten meydana gelen bir federal birliktir. Ulusal hükümetin merkezi, District of Columbia'dır.

Amerikan bayrağındaki 50 yıldız, 50 eyaleti simgelemektedir.

Anayasa, ulusal hükümetin bünyesinin ana hatlarını tespit eder. Yetkileri ile faaliyetlerini belirtir. Kendine has anayasa ve yetkilere sahip olan her eyalet de öteki işlerden sorumludur. Her eyalet; yönetim bakımından şehir, kasaba, nahiye ve köylere ayrılmıştır. Her eyaletin seçimle gelmiş kendi valileri vardır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi

Amerika'da hükümet, halk hükümetidir; halk tarafından kurulur. Kongre üyeleri, başkan, eyalet yetkilileri, kasaba ve şehirleri yönetenler halk tarafından seçilir. Hakimler de, doğrudan doğruya halk tarafından seçilir veya seçilmiş yetkililer tarafından tayin edilir. Kamu görevlileri, görevlerini iyi yapmadıkları veya kanunları ciddi bir şekilde ihlal ettiklerinde görevden uzaklaştırılabilirler.

Anayasa, kişilerin hak ve hürriyetlerini teminat altına almaktadır. Bu hak ve hürriyetler, 1791 de anayasaya eklenen ve İnsan Hakları Beyannamesi adı verilen ilk on değişiklikte belirtilmektedir.

Anayasa, hükümetin yetkilerini üçe ayırmıştır: Başında başkan olan yürütme, Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere kongrenin her iki kanadını ihtiva eden yasama ve başta yüksek mahkeme olmak üzere yargı. Anayasa, her birinin yetkisini sınırlamakta ve birinin gereğinden fazla yetki sahibi olmasını engellemektedir.

Eyalet hükümetlerinde de, sistem, federal hükümet sisteminin hemen hemen aynısıdır. Genelde ülke yönetiminde hep Cumhuriyetçiler üstündür. 1993-2001 yılları arasında Demokratlar hem Temsilciler meclisinde hem de Beyaz Sarayda üstünlük kurdular. 2001 ve 2004 seçimlerinde kazanan cumhuriyetçiler oldu. 2004 Seçimlerinde sonuçlar şöyleydi; Cumhuriyetçiler: 232, Demokratlar: 202, Bağımsız: 1. 2006 Seçimlerinde ise çoğunluk Demokratlardaydı; Demokratlar: 232, Cumhuriyetçiler: 202. T.Meclisi başkanlığına Demokrat Nancy Pelosi Seçildi.

Başkan: Barack Obama 47 yaşında  

Barack Obama 47 yaşında

 

LİDERLER

Başkan: Barack Obama

Başkan Yardımcısı: Joe Biden

Dışişleri Bakanı: Hillary Clinton

Demokrat Senatör Barack Obama, 4 Kasım 2008'de yapılan tarihi seçimi kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyah başkanı seçildi.  Obama'nın, John McCain karşısında kazandığı zafer, sekiz yıldır süren Cumhuriyetçi yönetimin son bulacak olması anlamına geliyor.

Demokrat Senatör, seçim zaferiyle ABD'nin siyasi haritasını da yeniden çizdi. Zira Obama geleneksel olarak Demokratlara oy veren eyaletlerin yanı sıra, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bazı eyaletlerde de seçimden zaferle çıktı.

Barack Obama, Demokrat Parti'nin başkan adayı olabilmek için Senatör Hillary Clinton karşısında uzun ve zorlu bir mücadele vermiş, başkan adaylığını ancak Haziran ayında garantilemişti.

Kampanyasını "Değişim" sloganı üzerine kuran Obama'dan beklentiler, ABD'de olduğu kadar dünyanını diğer ülkelerinde de çok yüksek.

Barack Obama, George Bush'dan çok kötü bir ekonomik miras devralacak. Amerika Birleşik Devletleri, 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en büyük ekonomik krizle yüz yüze.

Karizmatik bir lider ve etkili bir hatip olarak bilinen Barack Obama, 1961'de Hawaii'de doğdu. Obama'nın babası siyah bir Kenyalı, annesiyse beyaz bir Amerikalıydı. Barack Obama, ABD'nin seçkin okulları arasında bulunan New York'taki Colombia Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünü bitirdi, daha sonra da Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi gördü.

1991'de noktaladığı Yüksek lisans öğrenimi sonrası, Chicago'da bazı hukuk bürolarında ve sosyal hizmet kurumlarında çalışan Obama, Demokrat Parti içinde de aktif siyasete başladı.

Barack Obama, 1996'da Illinois Senatosu'na, 2004'te de ABD Senatosu'na seçildi.

ABD'nin 44. başkanı seçilen Barack Obama, 20 Ocak 2009'da yemin ederek göreve başladı.

Her eyalette yürütme kuvvetinin başında bir vali vardır. Eyalet hükümetleri düzeni koruma, çocuk ve gençlerin eğitimi, yol inşaatı gibi işlere bakar. Federal hükümet, milli ve milletlerarası ve birden fazla eyaleti ilgilendiren meselelerle uğraşır. Vatandaşların günlük hayatını etkileyen kanunlar, şehir ve kasabalardaki polis teşkilatı tarafından uygulanır. FBI diye bilinen Federal Soruşturma Bürosu; eyalet sınırlarını geçen suçluları, federal kanunlara aykırı hareket edenleri araştırır ve takip eder.

ABD Başkanları liste ve yorumları

Federal hükümet

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, genel seçimle dört yıllık bir süre için seçilir. Seçilen Başkan, sürenin sonunda bir devre daha seçilebilir. Başkanın Amerika da doğmuş ve yaşının en az otuz beş olması gerekir. Yılda 200.000 dolar üzerinde maaş ve ilaveten masrafları için de 50.000 dolar alır; fakat bunların toplamı üzerinden gelir vergisi öder. Ayrıca seyahat ve misafir ağırlama masrafı olarak vergiye tabi olmayan 100.000 dolar alır.

Başkan, kongre tarafından onaylanmış bir kanun tasarısını veto eder veya bunu imzalamayı reddederse; kongrenin her iki kanadı tarafından üçte iki oyla alınan bir karar bu vetoyu hükümsüz kılar ve tasarı kanunlaşır. Başkan; federal hakimleri, büyükelçileri, yüzlerce hükümet yetkilisini tayin eder. Başkanın ölümü, istifa etmesi veya kalıcı olarak sakatlanması halinde görevi seçime kadar başkan yardımcısı yürütür.

ABD'nin iki devi: M.Ali Clay - Elvis Presley  

Birleşik Amerika Anayasası uyarınca, görev süresi tamamlanmamış bir Başkan, ancak görevi kötüye kullandığı iddiasının, yeterli delile dayanılarak, Temsilciler Meclisinde üyelerin üçte iki çoğunluğunun tasdik etmesi ile görevden alınabilir. Bugüne kadar yalnız bir Amerikan Başkanı görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştır. O da 1868 de muhakeme edilerek beraat eden Andrew Jackson dır. Ancak 1974'te başkan Richard Nixon dahil, yüksek makamda birçok yetkilinin karıştığı seçim kampanyasında kanundışı para toplama olayı mahkemeye intikal etti. Watergate olarak adlandırılan bu olayda Nixon, mahkemeye çıkmadan istifa etti ve yerine Gerald Ford geçti.

Yasama kolu olan Kongre; Senato ve Temsilciler Meclisi'nden meydana gelir. Senatörler 6 yıl, Temsilciler Meclisi üyeleri ise iki yıl için seçilirler. Senatör ve Temsilciler aday olmak istedikleri sürece tekrar seçilebilirler.

Elli eyaletin her biri, Kongre ye iki senatör gönderir. Senatonun üçte biri, her iki yılda bir seçilir. Senatör seçilmek için adayın otuz yaşını doldurması ve seçilmesinden en az dokuz yıl önce Amerikan vatandaşı olmuş bulunması şarttır.

Temsilciler Meclisinin 435 üyesi vardır. Her eyalet, kendi nüfus oranına göre belli sayıda üyeye sahiptir. Eyaletler aşağı-yukarı eşit nüfuslu seçim bölgelerine ayrılır ve her bölgenin seçmenleri Kongre ye bir temsilci üye seçerler. Bir üyenin en az yirmi beş yaşında ve en az yedi yıllık Amerikan vatandaşı olması gerekir.

Bir tasarının kanun olabilmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Dış ilişkiler

ABD taraftarları

Ülkenin kuruluşundan beri dış siyasetin yönetiminde başlıca söz sahibi Başkan olmuştur. Bununla birlikte, yetkileri sınırsız değildir. Giriştiği taahhütlerin Kongre tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Amerika, Birleşmiş Milletlerin Anayasası uyarınca kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO), Amerika Devletleri Teşkilatı (OAS) gibi bölge savunma gruplarına ve barış ile gelişmeyi destekleyen diğer kuruluşlara da katılmıştır.

Demografi

Amerika Birleşik Devletleri nüfusu, ABD Sayım Bürosu'na göre 11,5 milyon kaçak göçmen de dahil olmak üzere 306,719,000 kişidir (2005. Nüfus artışı AB'ye göre daha fazladır. ABD'nin nüfus artış oranı %0,89, AB'nin ise %0,16'dır. Bu rakamlar dünya ortalamasına göre daha düşüktür. 2012 Yılındaki nüfus ise 313.863.000 dir. ABD, dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük 3. nüfusa sahiptir.

Göçler

ABD bir göçmenler ülkesidir. Göçmenler tarafından kurulmuş ve gelişmiştir. Hâlâ dünyanın en çok göç alan ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz 1776'deki bağımsızlığından hemen önce nüfus yaklaşık 2.5 milyon kadardı. (%95 beyaz Avrupa, %5 siyahi Afrika) Bu beyaz nüfusta en büyük pay İngilizlerin, sonra Almanların ve 3. olarak İskandinav ülkelerinindi (İsveç, Norveç, Danimarka). Bu milletler ilk 3 grubu oluşturmaktaydılar. (Dini olarak %98 Protestan, %2 Katolik) 1620-1770 yılları arasında bu ilk gelenler karşılıklı evlilikler ve din birliği sayesinde bugün Beyaz Amerikalı dediğimiz (WASP- White, AngloSaxon, protestan) siyasette ve iş dünyasında hakim konumda olan Amerikan ulusunun ana çekirdeğini oluşturdular. 2008 yılına kadar seçilen bütün ABD başkanları bu gruba dahildir.

Günümüz ABD'sinde yaşayan siyahiler (Afroamerikanlar)in çoğu Amerika'ya getirilen kölelerin soyundandır.

Miss USA
 
 

1870-1920 yılları arası 2. Göç dalgasının oluştuğu yıllardır. Bu yıllarda yukarda adı geçen devletlerden göçler devam etmektedir, fakat yoğunluk Katolik ve Ortodoks Avrupalılara (İtalyanlar, Yunanlılar, Gürcüler, Ermeniler, Ruslar, Lehler, Avusturya-Macaristan, Sırplar) ve İrlandalılara kaymıştır. 1880 yıllında nüfus 60 milyona yaklaşmıştır. (1950'de %86 beyaz Avrupa, %9 siyahi Afrika, %3 Hispanik (latin Amerikalı), dini olarak ise %74 protestan, %20 katolik, %3 Musevi, %2 ortodoks, %1 budist) ABD'nin nüfusu 1935'te 100 milyon,1970'de 200 milyon, 2005'de 300 milyona ulaşmıştır.

3. Göç dalgası 1970'lerin sonunda başlamıştır ve halen sürmektedir. Bu göç dalgası daha çok çeşitlilik göstermektedir. Asya'dan, Ortadoğu'dan, eski komünist ülkelerden, Latin ülkelerinden özelikle Meksika ve Karayipler'den gelen yoğun Hispanik-Latin Amerika göçüdür(yılda yaklasık 800.000 ile 1.5 milyon arası).

2006 sayımına göre nüfusu 1 milyon ya da üzerinde olan 32 tane grup vardır. Nüfusun çoğunluğu (%65) beyaz ve Avrupalı, %15'i Hispanik-Latin Amerikalıdır. Nüfusun %12'si siyahi Afrika, %4'ü Asya kökenli, %3 Yahudi, %1'i Amerikan Yerlisi'dir.

Din

Televizyon izleyen bir aile
ABD'de medya sektörü
son derece rekabetçi

Din olarak ise Amerika Birleşik Devletlerinde toplam; %60 protestan, %25 katolik, %5 ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan, %3.2 ortodoks, %3 musevi, %1.2 diğer dinler, %1.3 budist, %0.7 müslüman, %0.6 Hindu yaşar.

Ekonomik Yaşam:

Son yıllarda ülke ekonomisinde sağlanan olumlu gelişmeleri ve göreli bir refah düzeyine rağmen zengin-yoksul uçurumu varlığını sürdürüyor. Halen yoksulluk düzeyinin altında 30 milyonu aşkın Amerikalı yaşıyor. Bunların büyük bir bölümü de Afrika ve Latin Ameirka kökenlilerden oluşuyor.

Başlıca ihraç ürünleri: Bilgisayar ve elektrikli cihazlar, taşıtlar, kimyasal maddeler, gıda, canlı hayvan, askeri teçhizat ve uçak

Ortalama yıllık gelir: 46.040 $ (Dünya Bankası, 2007)

ABD medya

MEDYA

ABD dünyanın en gelişmiş medyasına sahip. Amerikan yapımı dramlar, komedi programları, pembe diziler, animasyonlar ve filmlerin dünya geneline yayılan bir izleyici kitlesi var.

Amerika'da en etkili medya kolu televizyon. ABC, CBS ve NBC televizyonları, uydu kanalları ve kablolu yayınların yaygınlaşmasına dek uzun yıllar sektöre hakim oldu.

Basın

Televizyon

Haber Ajansları

Christian Science Monitor

USA Today

Wall Street Journal

Los Angeles Times

Washington Post

Boston Globe

New York Times

Philadelphia Inquirer

Newsweek

Time

ABC

CBS

NBC

CNN

MTV

HBO (Home Box Office)

PBS (Kamu Televizyonu)

 

 

Associated Press Haber Ajansı

Bloomberg Haber Ajansı

 

 

 

 

 

 

A.B.D. Eyaletleri

A.B.D. Eyaletleri

ABD başkanı Kennedy öldürüldü (22 Kasım 1963)

  ABD Başkanı Kennedy Öldürüldü (22 Kasım 1963)

ABD Başkanı Kennedy Öldürüldü (1963)

Dallas'ta 22 Kasım 1963 cuma günü, eşiyle birlikte açık bir araba içinde bir konvoyun arasında ilerlerken açılan ateş sonucu iki kurşun isabet eden ABD başkanı John Fitzgerald Kennedy öldü.

Cinayetin sorumlusu olarak yakalanan Lee Harvey Oswald iki gün sonra polis müdürlüğünün önünde öldürüldü.

Böylece suikastın aydınlanması imkanı da büyük bir darbe yedi.

Paskalya Adası yerlileri

Yapılan son araştırma, Paskalya Adası yerlilerinin sanılanın aksine izole olmadığını ortaya koydu. Amerika ve Paskalya Adası yerlileri arasında genetik benzerlikler bulundu.

Paskalya Adası tarihi eser

Gen araştırması yapan bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun ortasında diğer yerleşim yerlerinden uzakta bulunan Paskalya Adası yerlilerinin Amerikan yerlileriyle yüzyıllar önce büyük bir etkileşimde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Çalışmayı yürüten Kopenhag Üniversitesi Jeo-genetik Merkezi'nden genetikçi Anna-Sapfo Malaspinas “Bu halk ve Amerikan yerlileri arasında genetik bağlantı olduğunun kanıtına ulaştık yani Polinezya ve Amerika arasında eski bir okyanus göç rotası olabilir” dedi.

Current Bilogy adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Batılılar ilk kez 1722 yılında adaya gelmeden çok önce Rapa Nui olarak da adlandırılan Paskalya Adası yerlileriyle Güney Amerika yerlileri iletişim halindeydi. Ve 27 Paskalya Adası yerlisi üzerinde yapılan genetik inceleme, 1300-1500 yılları arasında iki halk arasında evlilikler olduğunu ortaya koydu.

 
 

Paskalya Adası'nda geleneksel dans gösterisi yapan bir yerli

Genetik bulguya göre Paskalya Adası yerlileri Güney Amerika’ya veya yerliler Paskalya Adası’na seyahat etmiş olabilir. Araştırmacılar bu güç okyanus yolculuğun muhtemelen Paskalya Adası yerlileri tarafından yapıldığını düşünüyor.

Paskalya Adası yerlileri “moai” olarak bilinen ada etrafında dizilmiş 900 devasa taş heykellerle yarattıkları eşsiz kültürle tanınıyor.

Ana sayfa

Haber Dünya Ülkeler Türkiye Bilim Aktüel Görsel

Son Güncelleme:20/07/15

Ülkeler haber

Ülkeler Bilgi

Ülkeler Resim Dünya Kurumları

Sayfa Başı