2B - Arazileri Haberleri

Emlak Temel Bilgileri

Kentsel Dönüşüm

2B Arazileri

6 yıllık milli emlak geliri 9,3 milyar TL

 

2B yasasının yürürlüğe girmesiyle milli emlak satış gelirleri 6 kat arttı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 2013 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, devlet son 6 yıllık dönemde, lojman, arazi, arsa, bina, sosyal tesis kira ve satışı ile ecrimisil, irtifak hakkı, kullanma izni gibi emlak işlemlerinden toplam 9,3 milyar lira kazandı.

Devletin 2008 yılında 943 milyon 825 bin lira olan milli emlak geliri, 2009'da 1 milyar 24 milyon 143 bin liraya, 2010'da 1 milyar 266 milyon 160 bin liraya, 2011'de 1 milyar 499 milyon 153 bin liraya yükseldi. 2012'de 1 milyar 455 milyon 375 bin liraya gerileyen bu rakam, 2013'te rekor düzeyde artarak 3 milyar 117 milyon 611 bin liraya ulaştı. Böylece, milli emlak işlemleri kapsamında 2008-2013 yılları arasında devletin kasasına 9 milyar 306 milyon 267 bin lira kaynak aktarıldı.

Geçen yıl elde edilen 3,1 milyar liralık milli emlak gelirinin yüzde 57,5'ini milli emlak satış gelirleri, yüzde 28'ini taşınmaz kira gelirleri, yüzde 14,4'ünü ise ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izin gelirleri oluşturdu.

2012 yılında kamuoyunda "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışına ilişkin yasanın yürürlüğe girmesiyle devletin milli emlak satışlarından elde ettiği gelir adeta patlama yaptı. Öyle ki, 2008 ve 2009'da 215 milyon, 2010'da 293 milyon, 2011'de 354 milyon, 2012'de 297 milyon olan satış geliri, 2013'te 6 kat artarak 1 milyar 794 milyon 136 bin liraya yükseldi. Bunun yüzde 80'ini 2B arazilerinin satış gelirleri oluşturdu.

2B geliri hedeflenenin altında kaldı

Rapora göre, 2013 yılı için 4,8 milyar lira olarak hedeflenen 2B gelirleri, söz konusu arazilerin satış bedeli hesaplamalarına ilişkin olarak hak sahibine bir defa olmak şartıyla 400 metrekareye kadar olan kısmında yüzde 50 indirim sağlayan 6412 sayılı Kanun'un çıkarılması ve taksitli ödemelerin cazip hale gelmesi nedeniyle hedefin gerisinde kaldı.

2B yasasının yürürlüğe girdiği 26 Nisan 2012 tarihinden 2013 yılı sonuna kadar 1 milyar 257 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmazın 374 bin 153 hak sahibine satış işlemi gerçekleştirildi. Satışı yapılan taşınmazların toplam satış bedeli 4 milyar lira olarak hesaplandı.

Ayrıca, 2013 yılında kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, toplam 4 bin 423 adet ve 425 milyon 225 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz kamu idarelerine bedelsiz olarak tahsis edildi.

Kamuya 260 milyon metrekarelik orman tahsisi

Kamuya tahsis edilen taşınmazlar arasında yüz ölçümü bazında ilk sırayı 260 milyon 461 bin metrekareyle ormanlar alırken, bunu 117 milyon 293 bin metrekareyle araziler, 26 milyon 641 bin metrekareyle tarlalar, 13 milyon 730 bin metrekareyle arsalar takip etti.

Raporun "değerlendirme" kısmında, kamu taşınmazlarının yönetimindeki mevcut sistemin oldukça karmaşık bir mevzuat yapısına sahip olduğu ve çok sayıda kamu idaresinin yetkilendirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum, devlet açısından yönetim maliyetini, vatandaş açısından da uyum maliyetini artırmaktadır. Bu bağlamda; kamu taşınmazlarının yönetim ve uyum maliyetini azaltmaya ve Milli Emlak mevzuatındaki dağınıklığı gidermeye yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Genel Müdürlük iş ve işlemlerinin daha iyi takip edilebilmesi ve hız kazanması amacıyla kağıt ortamındaki evrakların elektronik ortama aktarılarak, yazışmaların elektronik belge yönetimi sistemi üzerinden yapılmasına ilişkin yatırım ve çalışmalara hız verilecektir."

23 Eylül 2014

2B yürürlüğe girdi

2B yürürlüğe girdi

Tarım amaçlı kullanılan arazilerde rayiç bedel yüzde 50 olarak belirlendi

Kamuoyunda 2-B olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin yeni düzenleme içeren kanun yürürlüğe girdi. Buna göre, tamamen tarımsal amaçlı kullanılan 2-B arazileri için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden hesaplanacak.

Buna göre, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden hesaplanacak.

Bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması halinde ise taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark, kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin tarih, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıt malikinden tahsil edilecek.

PEŞİNATSIZ 12 EŞİT TAKSİT İMKANI

Peşinat alınmadan yapılan taksitli satışlarda satış bedelinin tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde 10'u, diğer yerler için yüzde 20'si, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.

Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerler, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar, denizlerde kıyı kenar çizgisine 5 bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine 5 yüz metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler, satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak yerler, özel kanunları kapsamında kalan ve özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gerekenler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bu madde kapsamında hak sahiplerine satılmayacak.

15 Mart 2013

2B düzenlemesinde %50 kabul edildi

İlgili Haber: 5 Mart 2013

Rayiç bedelin yüzde 50'sinin esas alınmasını öngören 1. madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2-B Kanun Teklifi'nin, tarımda kullanılan arazilerin satışında, rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden hesaplanmasını öngören 1. maddesi kabul edildi.

Madde üzerinde soruları yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 2-B kapsamında bugün itibariyle 511 bin 290 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

Bayraktar, 21 ilde rayiç bedellerin açıklandığını, diğer illerde de rayiç bedelleri açıklayamaya devam edeceklerini söyledi.

Kanunun, Türkiye genelinde 610 bin parselde 724 bin vatandaşı ilgilendirdiğini kaydeden Bayraktar, orman köylülerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

2B arazilerinde yeni düzenleme yolda

  Nurettin Canikli

Rayiç bedel oranı yüzde 70'ten yüzde 50'ye çekiliyor.

2B arazilerle ilgili yeni bir düzenleme yolda.

Kanun teklifi, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

RAYİÇ BEDELLERİ YÜZDE 50'YE ÇEKİLİYOR

Teklife göre, tarım arazilerinde 400 metrekare sınırı kaldırılıyor, rayiç bedel oranı yüzde 70'den yüzde 50'ye çekiliyor.

Ayrıca taksitli ödemeler için belirlenen sürede de uzatmaya gidiliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, şunları kaydetti: "Yaklaşık 300 bin adet başvuru tarım arazisi için 2B kapsamında yapılmıştır.

Şu anda yürürlükte olan kanun göre tarım arazileri için özel bir düzenleme yoktur. Yani onlarda rayiç yüzde 70’ini ödeyerek yine belirlenen sürelerde bu ödemeyi yaparak hak sahibi olacaklardır.

İşte biraz önce meclis başkanına verdiğimiz teklif ile tarım arazileri için, çiftçilerimiz için özle bir imkân, ciddi bir indirim getirilmektedir.

Büyüklüğüne bakılmaksızın tarımda kullanılan bir fiil tarım arazileri için rayiç bedel yüzde 70 olarak değil, yüzde 50 olarak uygulanacaktır.

TAKSİTLERE UZUN ÖDEME VADELERİ

Yine bu teklifle bütün araziler için ödeme süreleri uzatılmaktadır. Mücavir alanda olana araziler için 3 yıl olan ödeme süresi 5 yıla çıkarılmakta, 4 yıl olan mücavir alan dışı yerlerdeki taksit süresi zamanı 4 yıldan 6 yıla çıkarılmaktır."

22 Şubat 2013

Köylülerden 2B eylemi

Köylülerden 2B eylemi  

Antalya’nın Aksu ilçesinde 2B arazisi hak sahibi köylüler, araziler için belirlenen bedellerin yüksek olduğu gerekçesiyle yol kapatma eylemi yaptı.

Eylem sırasında bir konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, köylülerin her zaman yanında olduklarını belirterek, ''2B Yasası dayatmadır. Köylüyü ürünlerin ucuzluğuyla, mazot ve gübre fiyatlarıyla batırdılar, ama kimse arazilerinizi yok pahasına elinizden alamaz'' dedi.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ise yaşanan süreçle ilgili olarak AK Parti iktidarını eleştirerek, 2B sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Konuşmaların ardından köylüler, protesto için izin alınan Hacıaliler köyü kavşağından yaklaşık 100 metre aşağıda olan Antalya-Alanya Karayolu'na giderek, yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Bazı köylüler, güvenlik amacıyla bölgeye sevk edilen polis panzerlerinin hareket edememesi için panzerlerin önüne yattı. Gruptakiler sık sık slogan atarak araziler için belirlenen bedele tepki gösterdi.

Yaklaşık 2 saat süren eylem nedeniyle araç trafiği şehir merkezine kadar ulaştı. Bölgede çok sayıda çevik kuvvet ekibi güvenlik önlemi aldı. Polisler, yolun trafiğe açılması için köylüleri ikna etmeye çalıştı, ancak çabalar sonuç vermedi.

  Antalya’nın Aksu ilçesinin köylülerinden 2B eylemi

Yol kapatma eylemi öncesinde ayrılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Aksu Kaymakamı Raif Özener, köylüleri ikna etmek amacıyla bölgeye geldi.

Özener, vatandaşları Kaymakamlık binasına davet ederek, ''Aranızdan bir heyet gelsin, ben onları Vali Bey'e götüreyim. Konuyu anlatsınlar. Eyleminize de size izin verilen yerde devam edin. Ancak yolu açmanız gerekiyor'' şeklinde konuştu.

Köylüler, daha sonra yaklaşık 2 saat süren eylemlerine son vererek yolu trafiğe açtı.

Köylülere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Devrim Kök, MHP MYK Üyesi Kemal Çelik, MHP İl Başkanı Osman Çetin ve Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da destek verdi.

20 Şubat 2013

Beklenen tarih açıklandı!

2B arazilerinin hak sahiplerine satışı veya iadesi işlemlerine ne zaman başlanacağı açıklandı

Maliye Bakanı Şimşek, 2B arazilerinin hak sahiplerine satışı veya iadesi işlemlerine ne zaman başlanacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2B arazilerinin hak sahiplerine satışı veya iadesi işlemlerine 13 Şubat 2013 tarihinde başlanacak" dedi.

Söz konusu kanun kapsamında yaklaşık 500 bin kişinin başvuru yaptığını kaydeden Şimşek, hak sahibi vatandaşların, taşınmazların rayiç bedellerini www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenebileceğini söyledi.

Mehmet Şimşek, ''Gelirlerin yüzde 3'ü tarihi eserlerimizin onarımı, yüzde 15,2'si afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, kalanı bütçe imkanları dahilinde yeni orman alanlarının oluşturulması amacıyla kullanılacaktır'' diye konuştu.

10 Şubat 2013

2B Arazileri ve Hazine Arazilerinin türleri

  2B'de yeni düzenleme

1- HAZİNE ARAZİSİ

Hazineye ait arazi:özel mülkiyete yani hazinenin tapusunda bulunan arazilerdir.İkinci olarak hazine arazisi;hazinenin özel mülkiyetinde olmamakla birlikte devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdir.

2- HAZİNEYE AİT ARAZİ TÜRLERİ

a) Tarım Arazileri :Üzerinde tarım yapılan ve tarım amaçlı olarak kiralanan veya ecrimisil olarak kullanılan arazilerdir.

b) Tarım Dışı Araziler:Tarım amaçlı olarak kullanılmayan arazilerdir.Bunlar yeraltı ve yerüstü kaynakları olarak da adlandırılır.Örneğin maden yatakları,taş ocakları,balıkçı barınakları,gecekondular gibi hususların gerçekleştirildiği taşınmazları kapsar.

c) Meralar,yaylaklar,kışlaklar,çayırlar,otlakiye arazileri gibi yerlerdir.Bunlar aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

2A ARAZİLERİ

2A Arazileri alanları:6831 sayılı orman kanununun 2. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre hazine adına,orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak olan yerlerdir.

2B ARAZİLERİ

2b arazileri;orman alanlarının dışına çıkarılmış olan arazi türleridir.(6831 Saylı kanun 1744,2896,3302 sayılı kanunla değişik 2.maddesinin 1.fıkrasının(b) bendine göre Mahkeme kararlarıyla hazine adına orman dışına çıkarılmışlardır)Bu arazilerin kişilere satışının yapılabilmesi için haksahibi olunması şarttır.Haksahibi olanlar önceden tespit edilir listeye alınarak kendilerine bildirilir veya kişilerce ilçelerde Malmüdürlükleri,illerde Defterdarlıklardan öğrenilir.Kanun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurulması gerekli ise de bu süreler uzatılabilmektedir.

DEĞİŞİKLİK EKİ

2 B arazilerinin satışı da bu bağlamdadır.Kanununda son bir iyileştirme ile daha cazip hale getirilmiştir, değişmeden önce Hak sahibi olanlardan; şehir içi ve mücavir alanlar için alınan iki bin Türk lirası ile bu alanların dışında olanlardan alınan bin Türk lirası artık alınmayacak ve önceden yapılan başvurular kabul edilecektir alınan ücretler hak sahibine geri dönecektir,

Ayrıca 400 m2 e kadar olan satışlarda rayiç değerin % 70 (Yetmişi) yerine % 50 (Yüzde elli)olarak değiştirilmiş ve alıcılar lehine indirilmiştir)Birden fazla hak sahibi olanların,bu şartlar bir tanesi için geçerli sayılmaktadır. 2B Arazileri hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak ve bu araştırmalarınızda doğru adım atıp kazançlı bir sonuç almak istiyorsanız http://tinyurl.com/2barazileri adresinin sunduğu bilgilerden yararlanmanızı öneririm.

2B'lerin Satışı Ocak'ta Başlıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B arazilerinin satışı işin ocak ayını işaret etti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki 2013 bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında, millet vekillerden gelen soruları cevapladı.

Bakan Şimşek, orman vasfını kaybetmiş olan 2B arazilerinin satışın ocak ayının ilk günlerinde başlayacağını söyledi.

18 Aralık 2012

2B Satışları Başlıyor

Maliye Bakanı Şimşek, başvuru sayısını açıkladı.

2012 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2013 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı.

Görüşmelerde Bakan Şimşek 2B arazilerine başvuruyla ilgili bilgi verdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili olarak, "23 Kasım itibariyle başvuru 427 bin. Aralık ayında satışlara başlayacağız" dedi.

26 Kasım 2012

İstanbul'da 2B başvurusu yüzde 90'a ulaştı

  2B başvuruları

İstanbul'da 2B arazilerinin yoğunlaştığı ilçelerden Beykoz'da başvuru oranı yüzde 99'a, Ümraniye'de yüzde 97'ye, Sultanbeyli'de de yüzde 90'a ulaştı.

Orman vasfını yitirmiş 2B alanlarındaki taşınmazların satışıyla ilgili İstanbul'da yapılan başvuruların oranı yüzde 90'a ulaştı.

82 bin 105 hak sahibinin bulunduğu kentte, 26 Nisan'da bu yana İstanbul Defterdarlığı ve ilçelerdeki mal müdürlüklerine yapılan başvurular 72 bin 962'ye ulaştı.

Başvuru süresinin 3 ay uzatılması öncesinde başvuru oranı yüzde 87'ydi. Süre uzatımının ardından bu oran yüzde 90'a çıktı.

Satışlardan 10 milyar liranın üzerinde gelir beklenirken, bu miktarın yüzde 60'ının İstanbul'dan geleceği tahmin ediliyor.

BEYKOZ İLK SIRADA

İstanbul'da başvuru süresinin başladığı 26 Nisan'dan bu yana en fazla başvuru, 2B arazilerinin en çok bulunduğu Beykoz, Sultanbeyli ve Ümraniye'de gerçekleşti. Beykoz'da başvuru oranı yüzde 99'a, Ümraniye'de yüzde 97'ye, Sultanbeyli'de yüzde 90'a ulaştı.

Şile, Çatalca gibi ilçelerde merkezin dışında kalan ''kıymeti düşük'', ''varis yapısı nedeniyle yatırım yapılabilir görülmeyen'', ''metrekaresi düşük'' yerlerde başvuru oranı diğer ilçeler kadar yükseğe çıkmadı. Bu oran Şile'de yüzde 43, Çatalca'da yüzde 60 düzeylerinde seyrediyor.

Başvuruların başladığı ilk günlerde, günlük 500-600 civarında müracaat yapılırken, bu rakam süre uzatımının 10 gün öncesinde, 2 bin 500-3 bin civarına yükseldi.

20 OCAK'TA BAŞVURULAR SONA ERİYOR

İstanbul'da 2B için hak sahiplerinin yaptığı başvuru oranı süre bitiminden 15 güne öncesine kadar yüzde 55-60 seviyesinde iken, son 10 gün içerisinde yüzde 87'ye yükseldi.

Sürenin 28 Ocak 2013'te sona ermesiyle, başvuru oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması ve başvuru oranları düzeyinde satış işlemi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

YÜZDE 30 İNİDİRMLİ FİYAT

İstanbul Defterdarı Bekir Bayrakdar, ''6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun''dan faydalanmamanın, hak sahipleri açısından risk oluşturacağına işaret etti. Hak sahiplerinin başvuru yapıp, araziyi almaması durumunda hak iddia etmesinin mümkün olmayacağını belirten Bayraktar, bu kişilerin Hazine'ye kira ödemek durumunda kalacağını söyledi.

Başvurunun ardından satış aşamasına geçileceğini belirten Bayrakdar, satışa ilişkin şu bilgileri verdi:

''Sürecin sonunda başvuru sahiplerine tebligat yapacağız. Başvuru yapanların, taksitli veya peşin satın alma hakları olacak. Satışlar, yüzde 30 indirimli fiyat üzerinden yapılacak. Taksitle satış seçeneğinde, bedelin yüzde 10'u peşin, geri kalanı faizsiz 6 eşit taksitte, 3 yılda ödeme olanağı sağlanacak. Peşin alma seçeneğinde yüzde 20 oranında daha indirim yapılacak.''

KANUNDAN GELEN KISITLAMALAR

Bayrakdar, satış işlemi yapılırken kanundan gelen bazı kısıtlamalara dikkati çekerek, ''Sit alanı, imarda okul alanı, kamu hizmetine ayrılan bir yerde ise 2B arazisi satılmayacak. Onların yerine biz öncelikle İstanbul'dan, İstanbul'da bulunmaması durumunda Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yer önereceğiz. Başvuru sahiplerinin sürprizle karşılaşmamaları için kendi yerlerinin imar durumlarını, satışta kısıtlılık hali olup olmadığını belediyelerden baktırmalarını öneriyoruz'' diye konuştu.

Arazilerin rayiç bedellerinin parsel bazlı olarak belirlendiğini kaydeden Bayrakdar, bu konuda ticaret odaları, emlakçılar, muhtarlıklar ve belediye başkanlıkları ile hassas çalışmalar yapıldığını ve buna göre fiyat oluşturulduğunu söyledi.

Bayrakdar, İstanbul'un büyük bölümünde ve 2B alanlarının çoğunda çalışma yapıldığını ancak Adalar ilçesinde kadastro çalışması yapılmadığını dile getirerek, ''2B olmasına rağmen bazı belirsizliklerden dolayı bu yapılamadı. Kanun, yaşayan bir kanun. Sıkıntılar giderildikçe 2B çalışmaları yapılacak ve kadastro intikal ettirdikten sonra vatandaşlar bize başvurarak satın alabilecek'' dedi.

9 Kasım 2012

2B'de başvuru süresi uzadı

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışında 30 Ekim olan başvuru süresi 3 ay daha uzatıldı.

Bakanlar Kurulu toplantı sonrası açıklama Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,

2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışındaki başvuru süresinin 3 ay daha uzatılması kararı alındığını söyledi.

Karar öncesi başvuru süresi 30 Ekim'de doluyordu.

22 Kasım 2012

2B için Süre Uzatılmayacak

  2B arazileri için başvuru 300 bine ulaştı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B arazileri için yapılan başvuru sayısının yaklaşık 300 bine ulaştığını bildirdi.

2B arazileri için başvuru süresinin uzatılmasının gündemlerinde olmadığını belirten Şimşek, beklenen satış tutarının 9,8 milyar lira olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, 2B satışlarından 2013 yılında 4,8 milyar liralık bir gelir beklediklerini, bunun da 2013 bütçesinde yer aldığını söyledi.

Bakan Şimşek, 2-B çalışmalarında gelinen duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2B arazileri için başvuruların 30 Ekim 2012 tarihinde sona ereceğini, sürenin uzatılmasının da gündemlerinde olmadığını söyledi.

14 Ekim 2012

2B Arazilerin Metrekare Fiyatı Belli Oldu

Bakan Şimşek, arazilerin metrekare fiyatını 8,5 lira olarak açıkladı.

2 B arazilerinde rayiç bedel belli oldu. Arazilerin ortalama metrekare fiyatı 8 buçuk lira, rayiç bedel 26 buçuk lira.

Satıştan yaklaşık 15 milyar lira ila 18 buçuk milyar lira gelir bekleniyor.

  2 B arazilerinde rayiç bedel belli oldu

Son başvuru tarihi 30 Ekim.

2B arazilerinin satışında ayrıntılar netleşti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arazilerin bulunduğu 12 ilin defterdarı ile kameraların karşısına geçti, hak sahiplerinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

Bakan Şimşek, 2B deyince 32 yıl önce orman vasfını kaybetmiş alanların bahsedildiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı ince eledi sık dokudu, 410 bin hektarlık alanın orman niteliğini kaybettiğini tespit etti.

Satışlar için önce bankalara başvuru bedeli yatırılacak.

Bu bedel belediye sınırları içindeki yerler için iki bin, dışındakiler içinse bin lira olacak.

Başvurular, defterdarlık ve mal müdürlüklerine yapılacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Başvuru süresi 30 Ekim 2012'de bitiyor. Ama o tarihi beklemesinler bir an önce başvursunlar. Başvuruda sadece başvuru ücreti ve kimlik fotokopisi istiyoruz. Basit bir başvuru."

METREKARESİ 8,5 LİRA, RAYİÇ BEDEL 26,5 LİRA

Arazilerin rayiç bedellerinin tespiti için uzun bir çalışma yapıldı.

2B arazilerinin satış bedeli rayiç bedelinin yüzde 70'i olarak belirlendi.

Türkiye'nin tamamında ortalama metrekare satış fiyatı ise 8 buçuk lira oldu.

Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Eğer tamamı peşin ödenirse yaklaşık 14,8 milyar liralık bir gelir söz konusu olacak.

Elde edilen gelirin nerelerde kullanılacağı da kanunla belirlendi.

Bu konuya da Mali Bakanı açıklık getirdi. Bakan Şimşek, "Bu özel gelir, kanun çerçevesinde dağıtılacak. Bunu kim belirleyecek, Bakanlar Kurulu belirleyecek. Ona göre de, bu kentsel dönüşüme, afet riskinin azaltılmasına ağırlıklı olarak kullanılacak. " dedi.

Konu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da gündemindeydi.

Eroğlu, 2B'de yetkinin Maliye Bakanlığında olduğunu esprili bir dille anlattı.

Eroğlu, "Maliye Bakanı, mümkünse rayiç bedeller ile ilgili açıklama yapsın, vatandaş hep bana soruyor Twitter'dan. Bu konuda bir açıklamada bulunursa seviniriz. Tek yetkilinin de kendi Bakanlığı olduğunu ifade ederse de daha çok seviniriz'' dedi.

Veysel Eroğlu'nun bu isteğine Maliye Bakanı'ndan cevap gecikmedi.

Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımızın soruları, başka bakanlıklara değil, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na değil, Maliye Bakanlığı'na yönlendirilmeli.'' şeklinde konuştu.

10 Mayıs 2012

25 Milyarlık 2B'de Satışlar Başladı

Kamuoyunda 2B olarak bilinen, ‘6292 Sayılı Kanun’un 26 Nisan’da yürürlüğe girmesinden sonra süreç işlemeye başladı. 25 milyarlık 2B Yasası'nda satışlara bugün başlanıyor. Hak sahipleri, 6 ay içinde başvurabilecek.

  2B'de Satışlar Başladı

Yıllardır çözüm bekleyen 2B arazilerinin hak sahiplerine satışı için süreç işlemeye başladı, başvurular 30 Ekim 2012 tarihine kadar yapılabilecek. Ancak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için başvuru süresi 8 ay olacak. Vatandaşlar başvurularını defterdarlıklar ve mal müdürlüklerine yapacaklar.

Düzenlemeyle satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i olarak belirlenirken, peşin veya taksitle ödeme seçeneği bulunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 20, belirlenen bedelin yarısının peşin ödenmesi halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak, taksitlendirme de yapılacak. Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacak. Hak sahiplerinden; ecri misil alınmayacak ve son 5 yıl için tahsil edilen ecri misil bedelleri satış bedelinden mahsup edilecek. Açılmış olan davalar durdurulacak. Dava açılması gerekenlere ise dava açılmayacak.

Taşınmazları, 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullandıkları güncelleme listeleri ve kadastro tutanakları ile kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre belirlenen kişiler ile mirasçıları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakat name vermeleri şartıyla akdi halefleri doğrudan satış hakkından yararlanabilecek.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; başvurular, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için 6 ay, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için 8 ay içerisinde yapılacak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuruda; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz, kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği; akdi haleflerden ise hak sahibinin veya mirasçılarının kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakati, tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi istenecek.

BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 2 bin lira, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bin lira ödenecek. Başvuru bedelleri taşınmazların satış bedellerinden mahsup edilecek. Kişilerin hak sahibi olmadıklarının anlaşılması durumunda başvuru sahibine başvuru bedeli faizsiz olarak iade edilecek.

İKİ TAKSİT ÖDENMEZSE SÖZLEŞME SONLANDIRILMAYACAK

Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i olacak. Bedelin peşin ödenmesi durumunda yüzde 20, yarısının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda; yüzde 10 indirimli taksitlendirme seçeneğinden yararlanılması halinde satış bedelinin en az yarısı, istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde 10 yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecek.

Kalanı ise, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitle, dışında en fazla 4 yılda 8eşit taksitle faizsiz olarak tahsil edilecek. Taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecek. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanacak. Ödemeler, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile belirlenen bankalara yapılacak.

 

İADE HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre adlarına tapu oluşturulan taşınmazların önceki kayıt maliki veya kanuni mirasçıları, devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan (daha önce karşılık taşınmaz verilen ya da bedel ödenenler hariç) taşınmazların önceki kayıt maliki, kanuni mirasçıları veya bunların akdi halefleri, iade hakkında yararlanabilecek.

İade hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

TAŞINMAZ PROJE ALANINDA İSE NE YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ilgili büyükşehir ya da diğer belediyelerce kapsamı ve sınırları belirlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan gecekondu veya kentsel dönüşüm projesi uygulanacak alanlarda bulunan 2/B taşınmazları ilgili idareye devredilebilecek.

Devralan idareler devraldıkları taşınmazları; hak sahiplerinin talebi üzerine fiili durumuna uygun olarak ifraz edilmek suretiyle müstakil parsel veya paylı olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlarda ise kat mülkiyeti tesisi suretiyle, bunun mümkün olmaması halinde paylı olarak hak sahipleri ile bunların kanunî veya bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış olan akdi haleflerine tabi oldukları mevzuatına göre bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme koşullarını da dikkate alarak rayiç bedel üzerinden doğrudan satabilecek.

BAŞVURU YAPILMAZSA YAPTIRIM UYGULANACAK

Kullanıcıların doğrudan satın alma hakkı düşecek, ecrimisil bedelleri tahsil edilecek. Açılmış olan davalara devam edilecek, açılması gerekenlere ise dava açılacak. 19 Temmuz 2003 tarihinden önce yapılmış yapı ve tesisler; yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedelleri ve yıpranma payı düşüldükten sonra kalan bedeli ilgililerine ödenmek suretiyle yıktırılacak ve bu şekilde belirlenen bedel taşınmazın değerine eklenerek son müracaat tarihinden itibaren üç yıl içinde satılarak satıştan elde edilen gelirden yapı ve eklentiye düşen miktarı bunların sahiplerine ödenecek ve idare tarafından yapıların tahliyesi sağlandıktan sonra tapuda taşınmazı satın alanlara devir işlemleri yapılacak.

2B SAYILMAYACAK ALANLAR

Hak sahiplerine doğrudan satılması gereken taşınmazlardan ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen, kamu hizmetlerine ayrılan, özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gereken, Maliye Bakanlığı'nca belirlenen, içme ve kullanma suyu havzalarındaki maksimum su seviyesinden itibaren 300 metrelik bant içerisinde kalan yerler, hak sahiplerine satılmayacak. Hak sahipleri, bu taşınmazların yerine taşınmazın rayiç değerine eşdeğer, öncelikle aynı il sınırları içerisinde bulunan 2B alanlarında taşınmaz alabilecek.

Denizlerde kıyı kenar çizgisine 5 bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine 500 metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların koruma alanları içinde kalan yerler, satış tarihi itibariyle arazi toplulaştırılması yapılacak yerler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazilerin satışı yapılamayacak.

Devlet ormanlarında 31 Aralık 2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık amacıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'nce tespit edilecek. Bu alanlardan uygun görülenler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yayla alanı ilan edilecek.

ARAŞTIRMA TESİSLERİ, TARIM VE TİGEM ARAZİLERİ

Vakıf üniversiteleri hariç, yükseköğretim kurumları, orman alanlarında eğitim ve araştırma amaçlı tesisleri, bedeli karşılığında yapabilecekler.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında fabrika veya ticarethane niteliğindeki tesisler, öncelikle kullanıcılarına olmak üzere 29 yıla kadar kiraya verilebilecek.

Hazine'ye ait tarım arazilerini; 31 Aralık 2011 tarih itibariyle en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ya da paydaşlarından; bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuranlar, hak sahibi sayılacak. Doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i olacak.

Konya ve Adana'da TİGEM arazilerini kullananlara, geçmişe dönük kullanım bedelini ödemek koşuluyla bu arazilere sahip olabilecek.

7 Nisan 2012

'2B'de hakkın devamı için başvuru şart'

  2-B antalya

Antalya Defterdarı Mat, '2B'ye yoğun ilgi var. Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları 2B arazisindeki hakkın devamı için başvuru yapması gerekiyor, aksi halde kullanıcısı oldukları araziyi doğrudan satın alma hakkını kaybederler' dedi.

Antalya Defterdarı Hidayet Mat, vatandaşların kullanmış oldukları 2B arazisi üzerindeki haklarının devam etmesi için mutlaka başvuru yapmaları gerektiğini, aksi halde kullanıcısı oldukları araziyi doğrudan satın alma hakkını kaybedeceklerini söyledi.

İlk gün olmasına rağmen Antalyalıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Mat, ''Kurduğumuz sistem sayesinde vatandaşlarımız sıra beklemeden, çok fazla zaman kaybetmeden işlemlerini yaptırabiliyor. Öngördüğümüz şekilde devam ederse aşırı bir yoğunluk yaşamadan vatandaşlarımızın başvurularını alıp göndereceğiz'' dedi.

Mat, 6 ay devam edecek başvuruların merkez ilçelerde defterdarlık, diğer ilçelerde ise mal müdürlüklerine yapılacağını kaydederek, yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların taleplerinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla günde 400 kişinin talebini değerlendireceklerini kaydetti.

Antalya'da 82 bin 343 2B arazisi kullanıcısı tespit ettiklerin anlatan Mat, şunları söyledi:

''2B arazisi olan vatandaşlarımız mutlaka bu fırsatı değerlendirsinler. Vatandaşımızın kullanmış oldukları 2B arazisi üzerindeki haklarının devam etmesi için mutlaka başvuru yapmaları gerekiyor. Aksi halde kullanıcısı oldukları araziyi doğrudan satın alma hakkını kaybedecekler. Başvuru yapanlar, daha sonra alımdan vazgeçerse ödedikleri parayı geri alabilirler. Çeşitli bölgelerde de rayiç bedellerle ilgili dedikoduların çıktığını duyuyoruz. Halkımız bizim dışımızdaki kaynaklara itibar etmesin. Bazılarının rayiç bedel dedikodularıyla vatandaşı korkutup taşınmazlarını cüzi bedellerle aldıklarını duyumu var. Vatandaşlarımız bu konularda dikkatli olsunlar.''

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 56

Başvuruların alınmasının ardından 3 ay sonra bedellerin başvuru sahiplerine bildirileceğini belirten Mat, vatandaşların peşin ödeme yapmaları halinde bedelin yüzde 56'sını, ödemenin taksitli olması halinde de yüzde 70'ni ödemelerinin gerekeceğini söyledi.

Arazi ile ilgili başvuru olmaması halinde kişinin geçmişe dönük izinsiz kullanım bedeli ve tahliye işlemlerine muhatap olabileceğini, taşınmazların da ihaleyle satılacağını anlatan Mat, ''Ancak hak sahiplerinin başvuruda bulunup satın almamaları durumunda da hakları korunacak. Başvuru olmaması halinde kullanılan arazi üzerindeki ev, 19 Temmuz 2003 tarihinden önce yapılmış ise evin bedeli taraflara ödenerek, kullanılan arazi Hazine tarafından ihaleyle satılacak. Başvuru yapılmaması halinde hak sahipleri, itiraz ettikleri konularla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonuçlarından faydalanamayacak'' diye konuştu.

15 BİN HEKTAR DAVA KONUSU

Defterdar Mat, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Antalya'da toplam 45 bin hektarlık alanın 2B kapsamında değerlendirildiğini, ancak bunun 15 bin hektarlık bölümünün Hazine ile vatandaşlar arasındaki uyuşmazlık nedeniyle dava konusu olduğunu ve şerh konulduğunu kaydederek, ''Bu araziler vatandaşta tapulu olmasına rağmen yetkililerce şerh konularak kayıt altına alındı. Yürürlüğe giren kanun ile şerhler başvuru olmaksızın kaldırılacak. 2B nedeniyle davaları devam edenlerin davası durdurulacak. Tapusu iptal edilip Hazine adına tescil edilenlere de paraları 2 yıl içinde ödenecek'' dedi.

Mat, tespit edilen 82 bin 843 2B kullanıcısının 72 bin 53'ünü belirlediklerini, ancak 10 bin civarındaki kişiye ise ulaşamadıklarını sözlerine ekledi.

7 Mayıs 2012

Hangi İlde Ne Kadar "2B" Var?

Türkiye'de yaklaşık 500 bin hektarlık 2B alanı tespit etti. Antalya ilk sırada.

Halk arasında ''2B'' olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin doğrudan satın alma başvuruları başlarken, Orman Genel Müdürlüğü şimdiye kadar Türkiye'de yaklaşık 500 bin hektarlık 2B alanı tespit etti.

Buna göre, en fazla 2B arazisine sahip iller arasında 45 bin 548 hektarla Antalya birinci, 39 bin 287 hektarla Mersin ikinci, 34 bin 887 hektarla Balıkesir üçüncü sırada yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'de yaşanan hızlı sanayileşme ve gelişme sürecinin sonucu 1961 Anayasası'nın ilgili maddesiyle, 15 Ekim 1961'den önce tarım ve toplu yerleşim alanlarına dönüşmüş orman sahalarının, orman sınırları dışına çıkarılmasına imkan tanındı.

Daha sonra 1982 Anayasası ile de 31 Aralık 1981'den önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam kaybetmiş tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu bulunduğu yerlerin orman sınırları dışına çıkarılabilmesi sağlandı.

Bu kapsamda bu yerlerin bir kısmı 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ''2B'' maddesine göre, Hazine adına orman sınırlarına çıkarıldı ve çıkarılma işlemlerine devam ediliyor.

Gelinen noktada, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin büyük bölümünün orman kadastrosu ile orman sınırları dışına çıkarma işlemleri tamamlandı.

Mersin, Antalya, Muğla, İzmir, İstanbul ve Bursa'da, orman sınırları dışına çıkarılan alanların toplam yüz ölçümü yaklaşık 160 bin hektara ulaştı. Bu alanlar ise narenciye ve muz yetiştiriciliği, zeytinlik, seracılık, toplu yerleşim yerleri ve sanayi alanları gibi amaçlarla kullanılıyor.

Türkiye'nin En Çok 2B Arazisine Sahip İlleri

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'de şimdiye kadar 473 bin 420 hektar 2B alanı tespit etti.

Bu alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldıkları tarihler itibariyle yaklaşık 10 ila 30 yıldır herhangi bedel ödenmeksizin kullanıcıların tasarrufunda bulunuyor ve kullanıcıları tarafından senet düzenlenmek suretiyle alınıp satılıyor.

  Hangi İlde Ne Kadar "2B" Var?

En fazla 2B arazisine sahip iller arasında ise 45 bin 548 hektarla Antalya birinci,

39 bin 287 hektarla Mersin ikinci,

34 bin 887 hektarla Balıkesir de üçüncü sırada yer alıyor.

Bunları 31 bin 706 hektarla Ankara,

29 bin 643 hektarla Sakarya,

29 bin 138 hektarla Muğla,

17 bin 106 hektarla İstanbul,

16 bin 95 hektarla Bolu, 15 bin 290 hektarla Samsun,

14 bin 772 hektarla İzmir izliyor.

Kırklareli 14 bin 757,

Bursa 14 bin 534,

Kırıkkale 12 bin 706,

Adana 12 bin 357,

Zonguldak 10 bin 910,

Afyonkarahisar 10 bin 673 hektar 2B alanına sahipken, diğer illerde 2B alanı 10 bin hektarın altında bulunuyor.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü'nce tespiti yapılan 2B sahalarının toplam alanının, eylemli orman, mahkeme kararı gibi nedenlerle 410 bin hektara düştüğü belirtiliyor.

Kadastro ve Güncelleme Çalışmaları

Bu arada, 2B alanlarının fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastrosu ve daha önce buna göre kadastrosu yapılan 2B parsellerinin güncelleme (kullanıcı, muhdesat değişikliği, ifraz-taksim) çalışmaları, 2009 tarihli Kadastro Kanunu kapsamında yapılıyor.

Bu çerçevede 2 bin 649 birimde 113 bin 296 hektarlık 2B sahasının kadastrosu tamamlanırken, 1993 birimde 109 bin 30 hektarlık sahada çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarda, 94 bin 456 hektarlık kısmın da yol, dere, tapulu şahıs parsellerine isabet eden alan olduğu tespit edildi.

2 bin 443 birimde de 89 bin 932 hektarlık 2B sahasının güncellenmesi tamamlandı.

7 Mayıs 2012

Devlet 2B'ye el koyabilir

2B yasası kullanıcılar için hem fırsat hem risk taşıyor.

2B arazisinin satışı mahkemelik olursa devlet yasaya göre davalık olan toprakta satışı iptal ederek tarafların elinden araziyi alabilecek Orman vasfını yitirmiş ve 2B olarak nitelenen Hazine arazileri sorunu ile kentsel dönüşüm projelerini büyük bir hızla bitirmek isteyen hükümet, özellikle 2B’lerle ilgili vatandaşı yakından ilgilendiren önemli kararlar aldı. Bu kararların en önemlisi de davalık olan 2B arazi satışları ile ilgili.

Davalar duracak

Mahkemelerde yıllardır devam eden 2B anlaşmazlıklarını göz önüne alan hükümet, yasaya koyduğu bir madde ile 2B arazilerindeki bu sorunları toptan çözecek. Buna göre yasa hükümete, bir 2B arazisi için davalık olan iki kişinin arasına girme ve ilgili araziyi bu iki kişiye de satmama hakkı veriyor. Yine açılmış olan davalar durdurulacak, dava açılması gerekenlere ise dava açılamayacak. Devlet bu yolla hem 2B sorununu hızlıca çözmek hem yıllarca süren dava riskini bertaraf etmek istiyor. Konu ile ilgili bilgi veren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 2B arazilerinin yıllardır vatandaşlar arasında noter kanalı ile alınıp satıldığını ve birçok alışverişin de mahkemelik olduğunu belirtti. Mal zaten devletin Kiraz sözlerine şöyle devam etti:

“Kanun koyucu zaten devlete ait olan araziyle ilgili yıllarca sürecek davaların olmasını istemiyor. 2 kişi arasında 2B ile ilgili oluşacak davalarda da müdahil olarak söz konusu arazinin devlete ait olduğunu, bu nedenle de davanın bitmesi gerektiğini belirtebilecek.”

Bankalar kolları sıvadı

2B ile ilgili olarak bankaların da hazırlıklarını hızlandırdığı görülüyor. Görüşlerine başvurduğumuz özel ve kamu bankalarının üst düzey yetkilileri de yasanın çıkması ile birlikte 2B’ye özel vade ve faiz oranlarından kredi paketleri hazırlamaya başladıklarını söyledi. Bir-iki hafta içinde birçok bankada 2B’ye özel kredi paketlerinin açıklanacağı ifade edildi.

29 Nisan 2012

 

"2-B Kanunu" yürürlüğe hazır

"2-B Kanunu"na Gül'den onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda "2-B Kanunu" olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin satışını öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun"un, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Yasa neler getiriyor?

Cumhurbaşkanı Gül'ün Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdiği 6292 sayılı Kanun'a göre, Orman Kanunu'nun 2. maddesinin (a) fıkrasında tanımlanan, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ancak tarım alanına dönüştürülmesinde yarar görülen 2-A alanları, devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köylerdekilerin yerleştirilmesi için halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, 2-B alanları ise Maliye Bakanlığı'nın tasarrufuna geçecek.

Bakanlar Kurulu, devlet ormanları içinde ve bitişiğinde bulunan, yerinde kalkındırılmaları mümkün olmayan köylülerin başvurusu üzerine veya bulundukları yerlerden orman rejimi bakımından kaldırılmaları zorunlu olan köylerin halkının resen Orman Kanunu'nun 2-A maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılan alanlara, bunun olmaması halinde ise diğer yerlere nakline karar verecek.

Deprem, heyelan, sel gibi doğal afete maruz kalan vatandaşlar ile baraj, gölet gibi devlet yatırımı nedeniyle başka yerlere yerleştirilmeleri zorunlu olan orman içi veya bitişiğindeki köylerde yaşayanların mağduriyetini gideren kanun, köylülerin alternatif alanlara naklini de öngörüyor. Buralarda yaşayan köy ve mahalle halkının iskanı için ayrılan yerler, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek usul ve esaslara göre, Orman Genel Müdürlüğü'nce orman sınırları dışına çıkartılarak, tapuda Hazine adına tescil edilecek. Bu alanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tasarrufuna geçecek.

Yeniden orman olacak

Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nce 2-B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi teklif edilen yerleri Genel Müdürlüğe tahsis edecek.

Boşaltılan orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğü'nce devlet ormanı olarak ağaçlandırılacak.

Yerinde kalkındırılması mümkün olamayan devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının yerleşimi için Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan, ancak amacı doğrultusunda kullanılamayan 2-A alanları, verimsiz de olsa, başka amaçlarla kullanılmaması için orman vasfıyla Hazine adına tescil edilecek.

2-B alanlarında bulunan taşınmazlar için, taşınmazların 31 Aralık 2011'den önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler, bu taşınmazları satın almak için 3 ay içinde idareye başvurabilecek, taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilecek.

Ödeme koşulları

Hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i olacak. Peşinat alınmadan yapılan taksitli satışlarda ise satış bedelinin yüzde 10'u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.

Peşin ödemelerde yüzde 20, bedelin yarısının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Başvuru sahipleri, satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin, dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli ödeyecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış işlemleri, 1 Mayıs 2010'dan itibaren tespit edilen rayiç bedeller üzerinden yapılacak. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak.

Satılamayacak taşınmazlar

Hak sahiplerine doğrudan satılması gereken taşınmazlardan ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen, kamu hizmetlerine ayrılan, özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gereken, Maliye Bakanlığı'nca belirlenen, içme ve kullanma suyu havzalarındaki maksimum su seviyesinden itibaren 300 metrelik bant içerisinde kalan yerler, hak sahiplerine satılmayacak.

Hak sahipleri, bu taşınmazların yerine taşınmazın rayiç değerine eşdeğer, öncelikle aynı il sınırları içerisinde bulunan 2-B alanlarında taşınmaz alabilecek.

İlgililerine iade edilmesi gereken taşınmazlardan orman olduğu iddiasıyla Orman Genel Müdürlüğü'nce açılan davalar sonucunda orman niteliğiyle Hazine adına tescil edilen, fiilen orman niteliğinde olan, bu nedenle dava açılması gereken veya ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilenler ile kamu hizmetlerine ayrılan, özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gereken ya da Maliye Bakanlığı'nca belirlenen taşınmazlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Proje alanlarının belirlenmesi

2-B alanlarından, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ve sonra kadastro tutanakları kesinleşen veya güncelleme listeleri tescil edilen alanlarda, proje alanı belirlemek isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ile belediyelerce bu alanın sınırları tespit edilecek. Proje alanı sınırı onaylanmak üzere belediyeler tarafından valilikler aracılığıyla, TOKİ tarafından doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilecek.

Davalar

2-A alanları için orman sınırları dışına çıkartma ile orman sınırlandırması, tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan itirazlar ve açılan davalar, bu kanuna göre yapılacak işlemleri durdurmayacak, davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemeyecek.

Askeri yasak bölgelerdeki köylüler

Kanunla, askeri yasak bölgelerde kalan orman vasfını kaybeden arazi üzerinde, orman kadastrosunun en geç 6 ay içinde yapılmasına imkan tanındı. Bu yerlerin 31 Aralık 2011 tarihinden önceki kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olan kişiler, hak sahibi sayılacak. Bu kişiler, rayiç bedeli ödemeleri halinde, kullandıkları taşınmazın rayiç değerine eşdeğer, öncelikle aynı il sınırları içindeki 2-B alanlarındaki taşınmazı, hesaplanacak satış bedeli karşılığı alabilecek.

Hazineye ait tarım arazileri

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak, Hazine taşınmazlarının paydaşlarına, kiracılarına ve kullanıcılarına satış işlemleri de bu kanun kapsamında değerlendirilecek.

Hazineye ait tarım arazilerini, 31 Aralık 2011 tarih itibarıyla en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ya da paydaşlarından, bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuranlar, hak sahibi sayılacak.

Doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70'i olacak.

27 Nisan 2012

'Vatandaş arsalarını satmasın'

  Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek

2B Yasası'nı değerlendiren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, 'Vatandaş paniğe kapılmasın, arsalarını satmasın.

Bekleyenler kazanacak' dedi.

2B olarak bilinen orman arazilerinin satışını öngören yasanın dün yürürlüğe girmesinin ardından Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Beykoz’da plansız imarsız kaçak yapılmış ormanın içine serpilmiş evleri görmekteyiz. Nedir şu anda vatandaşların tepkisi?

"2B bizim yıllarca beklediğimiz bir olaydı şu anda vatandaşlarımız çıkmasından memnunlar. Yıllarca para dahi olsa alma şansı olmazken bugün parası olanların ve orta halli kişilerin alacakları bir noktaya taşındı. Bu bakımdan önemli. İkincisi Baykoz’un tamamı imarsız değil imarlı bölgelerimiz de var. Beykoz’un sıkıntısı 2B’yi çözmüş olacağız ancak doğal sit alanı sıkıntısı var. Bir de fiyatlar ve rayiç değer sıkıntısı var."

Rayiç değerin yüzde 70’i üzerinden satılacak bu araziler. Nasıl olacak?

"Şimdi bizim Beykoz’da 2B’nin olduğu alanlarda imar yok. Bir kere fiyatlar çıktıktan sonra bununla ilgili imar planları uygulanırken bunlardan bizim donatım payı kesmemiz gerekecek onlarda yüzde 40’a kadar çıkıyor. Yıllardır buralarda olan insanlar, çok zorluklarla gelip oturmuş insanlardır. Bu insanlar, zor şartlarda gelip buraları bekleyen şu anda bu konuma getiren insanlar. Dolayısıyla hükümetimizin de bu konuda hassas davranacağını düşünüyorum."

Yüzde 70’e nasıl bakıyorlar?

"Rayiç değer netleştikten sonra eminim vatandaşın yüzde 70’le bir sıkıntısı olmayacak. Ama rayiç değer bilinmediği için oran yüzde 70 dendiği zaman vatandaşta bir tedirginlik oluyor."

Tahmini fiyatlar nedir şu anda?

"30 liradan başlayan, bazı bölgeler ve ticari alanlarda 1000 liraya kadar çıkan fiyatlar var. Beykoz’da genel olarak fiyat 400-500 lirayı geçmez."

1000 metrekare bir yeri olan bir kişi 1000 lira rayiç değerden 700 lira mı ödeyecek?

"500 lira olursa metrekaresi 1000 metrekare 500 bin lira yapar yüzde 70’i 350 bin lira yapar. Peşin öderse 250 bin lira yapar. Vadeli öderse faiz alınmayacak. Belediye hudutlarındakilere 3 yıl belediye dışındaki olan alanda da 4 yıl vade yapılacak ve taksitlendirme yapılacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız ben eminim ki sıkıntı çekmeyecekler.

Biz bu kanun çıkmadan değerlendirmelerimizle katkı sunmaya çalıştık, vatandaşın durumunu bu işi yapanlara anlatmaya gayret ettik. Dolayısıyla vatandaşlarım sakin olsunlar, her yasa çıktığında mutlaka memnuniyet ölçümü de var memnuniyetsizlik ölçümü de çıkar ortaya. Ama yasa zaman içinde eğer eksiklikler varsa telafi edilir. Hükümetin bu zamana kadar yaptığı icraatlarla vatandaş olarak bize zararı olan bir yönetimleri olmadı zaten zihniyet olarak da bunu yapmazlar. Huzuru sağlamak bizim görevimiz."

Nasıl taleplerle geliyor vatandaşlar size?

"Piyasada dolaşan rayiç değer fiyatları çıkarsa buradaki alım gücünde zorluklar olabilir. O bakımdan o düşünülen rakamlar değil farklı rakamlar ortaya çıkacaktır. Zaman zaman zaten vatandaşlarımızın yaptığı müracaatlarda aldıkları rakamlardan memnuniyetlerini görüyorum. En fazla 10-15 gün içinde genelge çıkarılacaktır, o genelge doğrultusunda müracaatların nasıl olacağı netleşecek süreleri belirlenecek, kendilerine bildirimler veya açıklamalar yapılacak."

Siz nasıl bir süreç bekliyorsunuz, talepler daha çok peşin mi taksitli mi olacak?

"Büyük ihtimalle taksitle alacağını zannediyorum, vatandaşın. Çünkü faizsiz olacağı için belki yüzde 10-20 peşin insanlara cazip gelebilir ama ekonomik durumlarını biliyorum."

Ne kadar gelir bekliyorsunuz Beykoz’dan?

"3 milyar doları geçmez en fazla o kadar olabilir. Arazinin çokluğundan öte arazinin şekli önemli dolayısıyla büyük bölümü, Çavuşbaşı Havzası dediğimiz 5 mahalleyi kapsayan alandadır. Burası da ister istemez belli bir bölümü baraj havzası içindedir. Dolayısıyla bunların bir kısmı satılmayacak. Satılabilir olan sayı, çok aşağı düşecektir bunları düştüğünüzde."

Nelere dikkat etsin vatandaşlar?

"Özellikle biz Beykoz’da kalmak istiyoruz diyenler, kimseye itibar etmesinler. Geçmişte de bölge, doğal sit olduğu zaman sakın mallarınızı satmayın demiştik. Satanlar kaybettiler duranlar yine kazandılar. Bugün kimse tedirginliğe kapılarak satmasın, beklerlerse kazanacaklar. 3 ay içinde müracaat etmelere başlayacaklar."

Bundan sonra ne yapsınlar hangi belgeleri hazırlasınlar?

"Bunların hepsi mal müdürlüklerine ilan ediliyor, evrak asıyorlar. Bizim işimiz olmamasına rağmen biz de alacağız ve sitemize koyacağız tamamını."

3 yılda 6 taksit değil mi?

"Evet, belediye hudutlarında 3 yıl 6 taksit, belediye dışı olan yerlerde 4 yıl 8 taksit olarak verilecek."

28 Nisan 2012

Antalya'da 2B başvuruları başladı

Antalya'da 2B başvuruları  

Türkiye'nin en fazla 2B mal varlığı olan Antalya'da satış işlemleri için başvurular başladı.

Antalya Defterdarı Hidayet Mat, 2B arazilerinin hak sahiplerine satışı için başvuru sürelerinin başladığını, başvuruların 6 ay süreceğini ve satış işlemlerinin ise bu süreçten sonra 6 ay içerisinde gerçekleşeceğini açıkladı. Mat, Antalya'da 72 bin 53 parselde 26 bin 120 hektarlık 2B alanı tespit edildiğini, 3 bin 80 hektarda da kadastrosu devam eden 2B varlığı olduğunu belirtti.

2B alanlarının yüzde 40'ının Antalya merkezde, yüzde 25'inin Kaş'ta, yüzde 10'unun Manavgat'ta, yüzde 9'unun ise Alanya'da bulunduğuna işaret eden Mat, bu alanların kullanıcılara satışının gerçekleşeceğini ifade etti. 2B vasıflı taşınmazların 82 bin 343 kullanıcı tarafından 63 bin 690'ının kullanıldığını dile getiren Mat, 8 bin 663'ün de boş, kullanımsız ya da kamu alanlarına ayrılmış alanlar olduğunu söyledi.

Doğrudan satış işlemleri kapsamındaki alanların 31 Aralık 2011 tarihinden önce bu alanları kullandıkları belirlenen kişilere satılacağını anlatan Mat, ''Başvuru süresi kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren 6 ay. Bu süreç dünden itibaren başladı. İşlemi devam eden 3 bin hektarlık bir alan var. Bunda da kullanıcı süresi belirlendikten sonra süresi başlıyor. O da 8 ay sürecek. Başvuru süreleri sona erdikten sonra da kanunen 6 ay içerisinde satış işlemlerini gerçekleştirmek zorundayız'' dedi.

Belediye mücavir sınırları içerisindeki kullanıcıların başvuru işlemleri için Ziraat Bankası'nda açılan ilgili hesaba 2 bin lira, belediye mücavir sınırları dışındakilerin ise bin lira yatırması gerektiğini söyleyen Hidayet Mat, bu ücretlerin satış bedelinden düşüleceğini kaydetti.

RANDEVULU SİSTEM

Antalya'da kullanıcıların yoğun olmasını göz önünde bulundurarak, yoğunluk yaşanmaması için başvuruları randevulu sistemle alacaklarını dile getiren Mat, başvuru tarihlerinin 30 Nisan'dan itibaren muhtarlıklarda ve defterdarlığın internet sitesinde askıya çıkacağını belirtti.

Arazilerin satış bedelinin rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden gerçekleşeceğini ve peşin ödemelerde bu miktar üzerinden yüzde 20'lik bir indirim daha yapılacağını ifade eden Mat, böylece satış bedelinin rayiç bedelin yaklaşık yüzde 56'sına tekabül edeceğine işaret etti.

Ödemelerde taksit imkanı da bulunduğunu anlatan Mat, satış bedelinin yüzde 10'unun yatırılmasıyla gerçekleşecek taksitli satış uygulamasında, alıcının belediye mücavir alan sınırları içindeyse 6'şar aylık taksitlerle 3 yılda ödeme, mücavir alan dışındaysa 4 yılda 8 taksitle ödeme imkanı bulacağını belirtti.

Satışlarda hak sahiplerinde bazı kolaylıklar da sağlanacağını anlatan Hidayet Mat, hak sahiplerinin tapu harçlarından muaf olacağını, son 5 yıl içinde tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden düşüleceğini, taşınmaz üzerindeki yapı ve tesislerden ise ayrıca bedel alınmayacağını açıkladı.

Mat, satış işlemleri gerçekleştirilecek 2B arazileri dışında, devlet tarafından 2B arazisi olduğu gerekçesiyle tapu iptal davası açılan tapulu şahıs arazilerinin de olduğunu kaydetti.

2B VARLIĞI 45 BİN HEKTAR

Orman Bölge Müdürlüğü'nün Antalya'nın 2B varlığını 45 bin hektar olarak belirlediğine dikkati çeken Mat, kendilerinin ise 30 bin hektar alan belirlediklerini, geri kalan 15 bin hektarlık alanı bu tür arazilerin oluşturduğunu söyledi.

Halen tapu iptal davası sürenler olduğunu, tapusu iptal edilenler ya da dava açılmayıp bekleyen arazi sahipleri bulunduğuna dikkati çeken Mat, ''2B şerhi konulup, tapu iptal tescil davası açılmayanların 2B şerhleri ücretsiz silinecek. Başvuruya gerek kalmaksızın. Bu çok önemli bir yekun. Davası devam edenlerin davaları sonlandırılacak ve 2B şerhleri yine ücretsiz ve başvuruya gerek kalmaksızın silinecek. Arazisi hazine adına tescil edilenler var ise bunların tapuları da eski maliklerine ücretsiz iade edilecek. Ancak bunlarda 2 yıllık başvuru süresi var'' diye konuştu.

Hidayet Mat, bir gazetecinin kullanıcısı belirlenip başvurusu yapılmayan arazilerin nasıl değerlendirileceğini sorması üzerine, bu arazilerin genel hükümlere göre değerlendirileceğini söyledi. 2B arazileriyle ilgili sorunun düzenlenmesinin ardından imar düzenlemeleri yapılacağını kaydeden Mat, hakkını kullanmayanların yerlerinin imar planında ayrılan amaca göre kullanılacağını söyledi.

Mat, okul amacına ayrılmışsa okul olarak tahsis edeceklerini, konut, sanayi, ticaret alanı yapılmışsa bu yerleri satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemine mevzu olacağını, yeşil alan olarak belirlenmesi halinde de belediye lehine terk edeceklerini ifade etti.

28 Nisan 2012

2B'lerle ilgili yasa taslağı tamam

  2B yasa taslağı

Orman vasfını yitirmiş hazine arazileri satışa hazır hale geliyor.

Yabancılara mülk satışının önündeki engeller de kalkıyor. Hükümet, yıllardır beklenen iki önemli düzenlemeye son şeklini verdi.

İSTANBUL - Maliye Bakanlığı, 2-B orman arazilerinin satışını düzenleyen yasa ile yabancılara gayrimenkul satışın önündeki mütekabiliyet engelini kaldıracak düzenlemeleri tamamladı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yarın toplanacak olan Ekonomi Zirvesi'nde taslakların son rötuşları yapılacak.

Tasarı kapsamında, 2B orman arazilerine kurulu 1 milyon konutun kadastro çalışması tamamlandı. Bu çalışmayla, 174 bin hektarlık arazi satışının da önü açılmış oldu.

Düzenlemeye göre; 2B arazisi üzerinde alışveriş merkezi, apartman gibi çok katlı yapı bulunuyorsa, öncelikle taban değeri ardından da daire başına düşen hisse tutarı saptanacak. Tapusu verilip, daha sonra 2-B diye şerh konulan araziler de hak sahiplerine devredilebilecek.

2-B satışı başlıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 2-B arazilerine ilişkin kanun taslağını 15 gün içinde Bakanlar Kuruluna sunacaklarını bildirdi.

ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine verilen arada, 2-B arazileri ile ilgili soruları yanıtladı.

Bakanlığının bu konuda bir taslak hazırladığını belirten Eroğlu, ''Geçtiğimiz pazartesi günü Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında toplantı yaptık. Bütün bakanlar, yaptığımız sunum üzerine düşüncelerini ortaya koydu. Buna göre taslak yeniden düzenlenecek'' dedi.

Bakan Eroğlu, taslağı 15 gün içinde Bakanlar Kuruluna sunacaklarını söyledi.

26 MİLYAR LİRA GELİR HEDEFLENİYOR

Yasa yürürlüğe girer girmez arazileri belediye ve mücavir alan sınırları içinde olanlar bir ay, dışındakiler de üç ay içinde başvuru yaparak satış isteyebilecek.

İstanbul'un yüzde 3.4'ünü oluşturan bu arazilerin satışından yaklaşık 26 milyar lira gelir hedefleniyor.

Öte yandan yabancılara mülk satışının önündeki engelleri kaldıracak yasal değişiklik de hazır.

Tasarı yasalaştığında yabancıların Türkiye'de taşınmaz almasının önündeki mütekabiliyet engeli kalkmış olacak.

Her iki yasal düzenlemenin Kasım ayı sonunda Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.

14 Kasım 2011

Türkiye Genel Bilgileri

Türkiye Resimleri

Türkiye Güncel Haberleri

Tr Yaşam

Tr Siyaset

Tr Ekonomi

Tr Nükleer

Tr İstatistikler

Gayrimenkul

Turizm

Milli sayfa

Osmanlı

Ana sayfaHazer Tv, Ana sayfa©2005

Haber Dünya Ülkeler Türkiye Bilim Aktüel Görsel

Son Güncelleme:14/07/15

Sayfa Başı