Dünya
Ana Sayfası

G-8 Ülkeleri genel bilgileri

Hazer.tv ana sayfa

  G8 Genel Bilgileri G8 Resimleri G8 Haberleri

 

G-8 (Group of Eight) Kuruluşu ve amaçları
G-8 (Group of Eight) logo

 

 

g8, 2011-05-27

G-8 (Group of Eight)

Dünyanın büyük endüstrileşmiş demokrasilerinin forum fikri, 1973 petrol krizini takiben ve ondan sonra gelen global durgunluktan ortaya çıkmıştır.

1975 de Fransız başkanı Valery Giscard d'Estaing, Almanya, İtalya, Japonya,Birleşik Krallık ve Amerika hükümet başkanlarını Rambouiller'de toplantıya davet etti. Altı lider,dönerli bir başkanlık altında organize edilen yıllık toplantıya G6 (altılı grup) şeklinde mutabık kaldılar. Takip eden yıl, Birleşik Devletler Başkanı Gerald Ford'un emriyle Kanada gruba katıldı. Grup bilindiği gibi G7 oldu.

Avrupa Birliği, Avrupa Komisyon başkanı tarafından temsil edilir ve ülkenin lideri, Avrupa Birliği Konsül başkanlığını elinde tutar ve bütün toplantılara katılır.

1977-1991 yılları arasında bu üye sayısı sabit kalmış, 1991’desn sonra SSCB/Rusya, G-7 üyeleriyle, Zirve Sonrası Diyalog adi altında bir araya gelmiş, 1994 yılındaki Napoli Zirvesinden sonra ise, Siyasi 8 adi altında toplantılar düzenlemişlerdir.

Denver-ABD Zirvesi’nde Rusya ilk kez, mali/ekonomik konular dışındaki görüşmelere katılmış ve 1998’deki Birmingham Zirvesi’nde G-8 tam anlamıyla oluşmuştur. G8 ülkeleri tarafından 1975′ten beri yıllık ekonomi zirveleri düzenlemektedirler.G8 Uluslararası hükümetler formu olup, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve Amerika dünya ekonomisinin yaklaşık %65 ini temsil ederler. Grubun aktiviteleri yıl bazında konferanslar ve politik araştırmaları içerir.Üye ülkelerin hükümet başkanlarının yıllık zirve toplantısına katılması ile doruğuna ulaşır.Her yıl G8 in üye devletleri grubun başkanlık görevini üzerine alır. Başkanlığı elinde bulunduran grubun gündemini belirler ve o yılki toplantı için ev sahipliği yapar.

Önceleri, makroekonomi yönetimi, uluslararası ticaret ve gelişmekte olan ülkelerle işbirliği, daha sonraları ise Doğu-Bati ekonomik ilişkileri, enerji ve terör konuları gündemde yerini almıştır.

İstihdam, çevre, suç ve uyuşturucu, insan hakları, bölgesel güvenlik ve silahsızlanma, vb siyasal ve güvenlik içerikli alanlar devreye sokulmuştur.

G8 ülkeleri tarafından 1975'ten beri yıllık ekonomi zirveleri düzenlemektedirler. G8 Uluslararası hükümetler formu olup, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve Amerika dünya ekonomisinin yaklaşık %65 ini temsil ederler. Rusya gruba daha sonradan dahil olmuş ve bu ülkeler G8 ülkeleri olarak anılmaktadır. Grubun aktiviteleri yıl bazında konferanslar ve politik araştırmaları içerir. Üye ülkelerin hükümet başkanlarının yıllık zirve toplantısına katılması ile doruğuna ulaşır.Her yıl G8 in üye devletleri grubun başkanlık görevini üzerine alır. Başkanlığı elinde bulunduran grubun gündemini belirler ve o yılki toplantı için ev sahipliği yapar.

G8 ülkeleri şunlardır:

  G-8 (Group of Eight) haritası
G-8 (Group of Eight) listesi

 

Öte yandan, örneğin, 1993’te Rusya’ya Yardim, 1994’te Ukrayna, 1995’te Küresel Bilgi Toplumu, 1997’de Suç ve 1998’de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları’nda ele alınmıştır.

Benzer biçimde, Kara Para Aklama, Nükleer Güvenlik, Uluslararası Organize Suçlar gibi konularda Çalışma Grupları oluşturulmuştur.

Doğu Asya, Rusya ve Brezilya’da beliren ekonomik ve mali bunalımlardan sonra, kendilerini yakından ilgilendiren sorunlara çözüm yollarının, yükselmekte olan Pazar ekonomisi ülkeleriyle işbirliğinden geçtiğini, G7/8’ler anlamakta gecikmemişlerdir. Danışma amaçlı ve daha geniş kapsamlı olmak üzere, G-22, G-26 ve G-33 oluşturulmuş, ancak sayı arttıkça, etkinlik azalmıştır.

Bretton Woods kurumsal anlayışı bağlamında, 1999 yılındaki Köln Zirvesi’nde, sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiş ve G-7 Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999’daki Washington Toplantısı’nda, küresel sistem için önemli ülkelerden oluşan 20’ler Grubu (G-20) resmen ilan edilmiştir.

G-20 Bilgileri

Ana sayfa

Haber Dünya Ülkeler Türkiye Bilim Aktüel Görsel

Son Güncelleme:12/02/15

Kurumlar

Haber

Basın

Doğal Yaşam

Uzay

Enerji

Silahlanma

Nükleer

Siber Savaş

Uyuşturucu

Sayfa Başı